Законом о уређењу судова („Сл.гласник РС“, бр.116/2008, 104/209, 101/2010, 31/2011- др. закон, 78/2011 – др.закон, 101/2011 и 101/2013) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва („Службени гласник РС“ бр.101/2013), између осталих судова у Републици Србији, 01.01.2014.год. основан је и Основни суд у Старој Пазови, одређено је његово седиште и подручје на којем врши надлежност.

Сходно чл.3 ст.1 тач.58 Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“ бр.101/2013), основан је Основни суд у Старој Пазови за територију Општина Инђија и Стара Пазова, са судском јединицом у Инђији.

 

Седиште Основног суда у Старој Пазови налази се у судској згради у Старој Пазови, у ул. Карађорђева бр.3

Судска јединица је смештена у згради у Инђији, у ул. Краља Петра Првог бр. 2 


Правила понашања запослених и странака приликом уласка и боравка у службеним просторијама Основног суда у Старој Пазови и судској јединици у Инђији

 

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

  

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

 

Информатор о раду Основног суда у Старој Пазови