Судије Основног суда у Старој Пазови

У Основном суду у Старој Пазови судијску функцију обавља 18 судија.
Судије су распоређене у већа чији број и састав одређује председник суда Горишњим распоредом послова судија који се усваја на седници свих судија до 01.децембра текуће године за наредну годину.

У Основном суду у Старој Пазови поступају следеће судије:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. судија Ружица Николић

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

1. судија Оливера Бугарин

2. судија Бранислав Небригић - руководилац одељења

3. судија Рената Радановић Кудић

4. судија Александра Хаџић

ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

1. судија Софија Цвијетић

2. судија Александра Радосављевић 

3. судија Дејан Чепрња

4. судија Биљана Грбовић

5. судија Марко Цветановић

6. судија Весна Милковић - руководилац одељења

7. судија Оливера Дрча

8. судија Биљана Јеротијевић

9. судија Јелица Живковић

10. судија Наташа Шивољски

11. судија Дајана Пекић

12. судија Сретен Миловановић

ОСТАВИНСКО И ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

1. судија Никола Преочанин - руководилац одељења

2. судија Ружица Николић

 

 

ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ

1. судија Дејан Чепрња - руководилац одељења

2. судија Сретен Миловановић