Правила понашања запослених и странака приликом уласка и боравка у службеним просторијама Основног суда у Старој Пазови и судској јединици у Инђији

 

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

 

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести