У овом делу наше презентације, можете преузети одговарајућа документа везана за рад суда, као и обрасце и захтеве потребне за неке од услуга које грађанима пружа Основни суд у Старој Пазови.