Контакт подаци

Седиште Основног суда у Старој Пазови

ОСНОВНИ СУД У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Карађорђева бр.3

22300 Стара Пазова

 

Телефонска централа: 022/310-571, 022/310-583

Управа суда: 022/310-701

Писарница: 310-453

Факс: 022/310-253

E-mail: uprava@st.os.sud.rs

ПИБ: 108341622

Матични број: 08945543

Редован рачун: 840-1620-21

Рачун за таксе: 840-30668845-33

Рачун за новчане казне: 840-30669845-40

Судски депозит: 840-453802-20

 

Судска јединица у Инђији

Краља Петра Првог бр. 2

22320 Инђија

Телефонска централа: 022/560-743, 022/561-269

Факс: 022/560-909