Остали огласи

Решење о попуњавању радних места у Основном суду у Старој Пазови интерним конкурсом Величина: 0.45 MB
Интерни конкурс за попуњавање радних места државних службеника Величина: 0.68 MB
Образац пријаве на конкурс Величина: 0.21 MB
Образац изјаве Величина: 0.05 MB
ИИ-86/19 - Закључак о предаји Величина: 0.37 MB
ИИ-69/16 - Закључак о продаји непосредном погодбом Величина: 0.29 MB
ИИ-387/20 - Закључак о продаји непосредном погодбом Величина: 0.71 MB
ИИ-259/20 - Закључак о продаји непосредном погодбом Величина: 1.6 MB