Разгледање списа

Разгледање списа

Разгледање списа се може вршити у просторијама писарнице у седишту суда у Старој Пазови, као и у писарници судске јединице у Инђији, сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова.

Разгледање списа Величина: 0.04 MB