ОБАВЕШТЕЊЕ

Измене у овери потписа, рукописа и преписа од 1. марта 2017. године

Законом о овери потписа, рукописа и преписа, који је усвојен у августу 2014. године, предвиђено је да од 1. марта 2017. године, у градовима и општинама за чије су подручје изабрани јавни бележници, послови овере потписа, рукописа и преписа пређу у њихову искључиву надлежност.

У складу са горе наведеним, обавештавамо Вас да ове послове од 01.03.2017. године, можете обавити у некој од доле наведених канцеларија јавних бележника, који су именовани за подручје Основног суда у Старој Пазови.


- САВА ДЕДАЈИЋ, Стара Пазова, ул. Змај Јовина бр. 8, Телефон: 022/317-048.

- ПЕТАР ЂУРЂЕВИЋ, Стара Пазова, ул. Ћирила и Методија бр. 5, Телефон: 022/312-863.

- СНЕЖАНА СКОРИЋ, Стара Пазова, ул.Ћирила и Методија бр. 13, Телефон: 022/311-912; 064/6454-765.

- АЛЕКСА ВЕЉИЋ, ИНЂИЈА, ул. Трејдјуник бр. 2 А, локал П-3а, Телефон: 022/210-1375.